Opslagstavle · Forum · Sitemap

Badminton træning - sæson 2017/2018

Hermed indbyder Aabenraa Familie og Firma Idræt til badminton træning for sæsonen 2017/18

Vi har fået tildelt følgende haller og tider:

Agoraen: tirsdag mellem kl.19:00 og 20:00
Løjt Hallen:
tirsdag mellem kl.20:00 og 22:00

Baneleje er 62 kr. pr. gang pr. bane – Man skal være 4 spillere pr. bane.

NB! Kun Løjt
Skulle et firma have ønske om at benytte den samme bane fortløbende i 2 timer så vil banelejen være 94 kr. pr. gang pr.bane

NB! Kun Agoraen
I tilfælde af flere end 5 hold vil banerne blive fordelt ved lodtrækning.
Hvis dette bliver aktuelt vil repræsentanter for holdene bliver indkaldt til lodtrækning på afdelingskontoret på Folkehjem,Haderslevvej 7 1.th.

Banelejen afregnes forud i to omgange nemlig ved start og efter jul. -

Der er tilladt for mindre firmaer at deles om en bane.

Første spilleaften oplyses i bekræftelse. Men det vil være første uge i september.

Tildelte baner kan inddrages, hvis de ikke udnyttes tilfredsstillende.

Tilmelding som er bindende for hele sæsonen (sep.-ultimo mar.) 

bedes foretaget på tilmeldelsesblanket. Blanketten udfyldes med ønske om spillested/tid samt spillernes navne og fødselsdato.

Fødselsdatoen bruges til bl.a. kommunens statistik omkring aldersfordeling af idrætsudøverne.

Tilmelding sendes pr .email eller post til undertegnede på lhiaab@webspeed.dk
og skal være undertegnede i hænde sendes lørdag d. 29.juli 2017


Leif Holthusen Iversen
Kolstrup 34 C
6200 Aabenraa

Mob. 4056 1952 (bedst mellem kl.18 og 20)

med sportslig hilsen
BADMINTONUDVALGET