Opslagstavle · Forum · Sitemap

Badminton træning - sæson 2019/2020

Hermed indbyder Aabenraa Firma og Senior Idræt til badminton træning for sæsonen 2019/20

Vi forventer tildelt følgende tider:

Agoraen: tirsdag ml kl.19:00 og 20:00
                tirsdag ml.kl.21:00 og 22:00

Baneleje er 70 kr. pr. gang pr. bane
Hold m.4 spillere pr. bane har 1.prioritet.

NB! 

I tilfælde af flere end 5 hold til (kl.19-20) vil banerne blive fordelt ved lodtrækning.
Hvis dette skulle blive aktuelt vil repræsentanter for holdene bliver indkaldt til lodtrækning på afdelingskontoret på Folkehjem, Haderslevvej 7 1.th.

Banelejen afregnes forud i to omgange nemlig ved start og efter jul. -

Der er tilladt for mindre firmaer/hold at deles om en bane.

Første spilleaften oplyses i bekræftelse.

Tildelte baner kan inddrages, hvis de ikke udnyttes tilfredsstillende.

Tilmelding som er bindende for hele sæsonen (sep.-ultimo mar.) bedes foretaget på tilmeldelsesblanket. Blanketten udfyldes med holdnavn samt oplysninger om kontaktperson,ønske om spillested/tid samt spillernes navne og fødselsdato oplyses.

Data opbevares/håndteres i henhold til EUs persondataregler
Fødselsdatoen bruges til bl.a. kommunens statistik omkring aldersfordeling af idrætsudøverne.

Tilmelding sendes pr.email eller post til undertegnede på lhiaab@webspeed.dk
og skal være undertegnede i hænde sendes lørdag d. 27.juli 2018


Leif Holthusen Iversen
Kolstrup 34 C
6200 Aabenraa

Mob. 4056 1952 (bedst mellem kl.18 og 20)

med sportslig hilsen
BADMINTONUDVALGET