Opslagstavle · Forum · Sitemap

Badminton træning - sæson 2018/2019

Hermed indbyder Aabenraa Firma og Senior Idræt til badminton træning for sæsonen 2018/19

Vi har fået tildelt følgende haller og tider:

Agoraen: tirsdag ml kl.19:00 og 20:00; og ml kl.21:00  og 22:30

Baneleje er 66 kr. pr. gang pr. bane – Hold m.4 spillere pr. bane har 1.prioritet.
NB! Agoraen fra kl:21:00 til 22:30 her vil banelejen være 66 kr pr-gang pr. bane.


NB! Kun Agoraen
I tilfælde af flere end 5 hold til (kl.19-20) vil banerne blive fordelt ved lodtrækning. Hvis dette skulle blive aktuelt vil repræsentanter for holdene bliver indkaldt til lodtrækning på afdelingskontoret på Folkehjem,Haderslevvej 7 1.th.

Banelejen afregnes forud i to omgange nemlig ved start og efter jul. -

Der er tilladt for mindre firmaer/hold at deles om en bane.

Første spilleaften oplyses i bekræftelse.

Tildelte baner kan inddrages, hvis de ikke udnyttes tilfredsstillende.

Tilmelding som er bindende for hele sæsonen (sep.-ultimo mar.) bedes foretaget på tilmeldelsesblanket. Blanketten udfyldes med holdnavn samt oplysninger om kontaktperson,ønske om spillested/tid samt spillernes navne og fødselsdato oplyses.

Data opbevares7håndteres ihenhold til EUs persondataregler
Fødselsdatoen bruges til bl.a. kommunens statistik omkring aldersfordeling af idrætsudøverne.

Tilmelding sendes pr .email eller post til undertegnede på lhiaab@webspeed.dk
og skal være undertegnede i hænde sendes lørdag d. 28.juli 2018


Leif Holthusen Iversen
Kolstrup 34 C
6200 Aabenraa

Mob. 4056 1952 (bedst mellem kl.18 og 20)

med sportslig hilsen
BADMINTONUDVALGET