Krolf

Side 1 af 4

Turneringsreglement

§1 Generelt

Reglerne for holdkrolf er en udvidelse af de generelle krolfregler. Visse regler er specificeret, hvis man

i de generelle krolfregler kunne vælge, andre regler er tilføjet.

§2 Holdturneringer

Hovedturneringen, Dagligaen og Pokalturneringen er 3 helt uafhængige holdturneringer.

Hvis en spiller er medlem af flere krolfklubber, må spilleren kun spille holdholdturnering for 1 af

disse.

§3 Nye hold i turneringen

Et nyt hold starter altid i nederste række.

Hvis en klub deler sig i 2, kan den nye klub godt få et eller flere af moderklubbens hold og deres

placering i rækkerne, men kun under forudsætning af, at begge klubber er enige om hvilke hold det

drejer sig om. Ellers starter den nye klub fra bunden.

§4 Hold trækkes ud af turneringen

Hvis en klub melder færre hold til turneringen end året før, er det de lavest rangerende hold der udgår.

Hvis en klub meddeler DKU, at et hold trækkes ud af turneringen, diskvalificeres holdet totalt og alle

sæsonens resultater annulleres, så det svarer til at holdet slet ikke var tilmeldt.

Hvis et hold udebliver uden afbud fra kamp på mere end 1 kampdag i en sæson, diskvalificeres holdet

og behandles af DKU som et hold der er trukket.

§5 Holdkrolf

I holdkrolf skal der minimum være fra 2 til 6 herrer og fra 2 til 6 damer og en 12-hullers bane.

Der skal spilles 2 herresingler, 2 damesingler, 1 dame double, 1 herre double og 2 mixed doubler. I

hver af de 8 kampe er der 2 pinde at spille om, og det hold, der har flest pinde til sidst, har så vundet

og får 2 point.

Man kan altså vinde (eller tabe) med et samlet resultat der strækker sig fra 16-0 til 9-7, eller også kan

kampen ende 8-8.

Vinderholdet får 2 point og taberholdet ingen. Ender kampen uafgjort, får hvert hold selvfølgelig 1

point.

Har et hold ikke 4 spillere til rådighed, tabes kampen med 0-16.

§6 Stillingen

Når alle hold har mødt alle i deres pulje/division, regnes stillingen ud. Har 2 eller flere hold lige mange

point, er det holdet der var bedst i de indbyrdes opgør der er højest placeret (først point, så score). Er

der stadig lighed, udregnes differencen mellem pinde scoret for og pinde scoret imod total set, og

holdet med den største difference er placeret øverst. Hvis det også er lige her, ser man hvilket hold der

var indbyrdes bedst mht. antal slag. Giver det stadig ingen afklaring, tæller flest udebanepinde i

samtlige kampe mest, og skulle der stadigvæk ikke være fundet en afgørelse, må der en helt ny kamp

på neutral bane til.

§7 Kampen

Kampen afvikles i 3 omgange. Først spilles 2 mixdoubler, dernæst de 'rene' doubler (herre- og

damedoubler) og til sidst de 4 singler. En og samme spille må kun optræde 1 gang i hver runde. Kan

holdkaptajnerne blive enige, er det tilladt at ændre rækkefølgen.

1. april 2009

Krolf

Side 2 af 4

§8 Singler

I singlerne spiller 2 spillere mod hinanden. Disse 2 spillere spiller de 12 huller igennem, og vinderens

hold får 2 pinde (eller 1 hver ved uafgjort).

Een og samme spiller må kun spille 1 single.

Det er altid hjemmebanespilleren der starter.

Alle 4 singler kan eventuelt starte på een gang, hvis det er muligt. I så fald kan man f. eks. starte fra

hul 1, 4, 7 og 10.

§9 Doubler

I doublerne er der 4 spillere på banen ad gangen, og også her spilles der om 2 pinde. De 4 spillere går

banen igennem, og så er det de indbyrdes placeringer der afgør hvem der har vundet. Man lægger

simpelthen placeringerne sammen, og holdet med den laveste samlede placering får 2 pinde, og de får

selvfølgelig 1 pind hver ved uafgjort. Hvis f. eks. hjemmeholdets spillere blev nr. 1 og 3, er summen

altså 4. Udeholdet er så blevet nr. 2 og 4, hvilket giver en sum på 6. Altså er hjemmeholdet de

lykkelige vindere af 2 pinde. Ved 1 og 4 til hjemmeholdet og 2 og 3 til udeholdet, er det så uafgjort.

Nu kunne det jo tænkes, at 2 eller flere spillere endte på samme antal slag. Hvis dette sker,

neutraliseres 2 af disse spilleres resultater (det skal være 1 fra hvert hold). Dvs., at de 2 andre spilleres

resultat er afgørende for pindenes fordeling. De fordeles nu efter reglerne for single. Er de fra samme

hold, skal de have hver sin placering (ikke to nr. 2, men en nr. 2 og en nr. 3).

Een og samme spiller må selvfølgelig ikke spille 2 kugler i en og samme double. Samme spiller må

heller ikke spille i 2 forskellige mixed double og heller ikke i både dame- og herredouble.

Startrækkefølgen er altid hjemmehold, udehold, hjemmehold, udehold. I de mixede er det damerne

først.

Damedouble og herredouble kan startes samtidig fra hul 1 og 6, og det samme gælder de 2 mixed

doubler. Alle 4 doubler kan teoretisk startes samtidig, men der er sandsynligvis gengangere fra

dame/herredoublerne i de mixede doubler. Man skal dog kunne spille de 2 mixed doubler samtidigt, og

dame og herredouble, også samtidigt.

§10 Holdkort

For at hjemmeholdet ikke skal have alle de gode kort på hånden, skal der, inden de enkelte kampe

startes, udfyldes et holdkort. Først skriver hjemmeholdet sine spillere på, og dernæst udeholdet.

Udeholdet kan med andre ord sætte sit hold lidt taktisk. Man må ikke vente med at skrive singler på,

de skal være skrevet på inden doublerne spilles.

Hvis der er spillere der skal have nogle slag trukket fra, bør man gøre opmærksom på dette allerede på

holdkortet, og det skal være påført kampsedlen fra kampens start. Ellers bortfalder tilbuddet om nogle

slag trukket fra.

Når kampen er færdig, skrives resultatet på, og holdkaptajnerne skriver under på, at det er i orden.

Hvis et hold ikke mener, det er gået korrekt til, skal der indgives en officiel protest, men holdkortet

skal stadig afleveres til turneringsledelsen.

Det er forbudt at ændre holdkortet efter det er underskrevet. Turneringsledelsen underrettes om den

eventuelle fejl og al tilgængelig dokumentation medsendes.

§11 Pokalkampe og slutspilskampe

Slutter en pokalkamp uafgjort 8-8, skal der tælles slag. Holdet med færrest antal slag i alt er så vinder.

Er det stadig lige, arrangeres en omkamp. Hvert hold stiller med 2 damer og 2 herrer, og de spiller til

et hul udpeget af overdommeren. Rækkefølgen er : dame 1 hold A, dame 1 hold B, dame 2 hold A,

dame 2 hold B, herre 1 hold B, herre 1 hold A, herre 2 hold B og herre 2 hold A. Læg mærke til, at

herrerne spiller ”modsat” damerne.

Når hullet er færdigspillet er der status. De spillere der har brugt færrest slag går videre til næste hul.

Et hold har vundet omkampen når alle modspillere er elimineret.

1. april 2009

Krolf

Side 3 af 4

§12 Særlige holdregler

For at gøre reglerne, med hensyn til flytning af kugler, helt klare og præcise, er det altså forbudt at

flytte sin kugle uden straf, medmindre dette tillades via de lokale regler eller spillereglerne. Dette vil

med andre ord sige, at hvis man er trillet ud af banen eller ligger klods op af et eller andet, koster det et

slag at flytte kuglen. Hvis baneejeren mener det skal være tilladt, at der spilles videre fra bedene, skal

dette oplyses i de lokale regler.

Hole in one tæller altid for 0 slag.

§13 Lokale regler

På alle baner hvor der er lokale regler, skal disse indsendes skriftligt til turneringsledelsen, som efter

godkendelse (se under Baner) sørger for at holdene bliver underrettet. Hvis dette ikke er overholdt, er

særreglerne ikke gældende.

§14 Lån af spillere

Det er tilladt at låne 1, og kun 1, spiller fra et andet hold pr. kampdag fra samme turnering. Betingelsen

er dog, at man mangler en voksen dame eller herre, og at den lånte spiller er fra samme klub. Det er

altså ikke tilladt at låne en herre, hvis man i forvejen har 2 voksne herrer til rådighed, lige som det

heller ikke er tilladt, at låne en dame, såfremt man har 2 voksne damer til rådighed. Det er antallet af

voksne (over 12 år) spillere der afgør om man må låne.

Desuden må man kun låne den samme spiller 1 gang i løbet af sæsonen.

Hovedturneringen (1., 2., 3. osv. div.) og dagligaen er 2 forskellige turneringer, hvor spillerne frit kan

udveksles. Efter første udveksling, gælder de alm. udlånsregler.

§15 Ulovlig brug af spillere

Benyttes en ulovlig spiller i en kamp, dømmes holdet som taber 0-16.

§16 Damer/Herrer

Man må gerne bruge en herre som dame eller en dame som herre, men det koster 4 slag i straf.

§17 Børn og unge

Børn og unge, som er under 13 år på spilledagen, må benyttes som dame eller herre i flæng, uanset

barnets køn. Barnet kan dog ikke tvinges til at spille som modsatte køn.

Hvis den unge er under 13 år på kampdagen, kan vedkommende få 1 eller flere slag trukket fra. Her er

en tabel:

12 år 1 slag

11 år 2 slag

10 år 3 slag

9 år 4 slag

8 år 5 slag

7 år 6 slag

6 år 7 slag

5 år 8 slag

§18 Dommere

Der vil ikke blive udpeget eksterne dommer(e) til kampene, hvilket vil sige, at man må komme

overens som man nu bedst kan. Hvis der er uenighed om reglerne, må man konsultere de skrevne

regler for krolf og holdkrolf. Hvis der stadigvæk er uenighed, må man vedtage et eller andet, og så

spille efter det. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, eller hvis man mener at reglerne kunne gøres

mere tydelige på et specielt punkt, så indgiv en officiel protest eller underret i det mindste

turneringsledelsen, så vi kan få det rettet til næste år.

1. april 2009

Krolf

Side 4 af 4

Dommere skal sætte streger på kampsedlerne. Altså ikke noget med at tælle i hovedet, og så notere

tallet når spillerne kommer i hul.

Dommeren bør sige spillernes navn og spillerne vente til navnet er sagt.

Dommeren og/eller spilleren bør sige det antal slag der er brugt på hullet når kuglen tages op.

§19 Regler for flytning af kampe

Stk. 1 Turneringsledelsen udvælger en sidste spilledag, og kun turneringsledelsen må arrangere kampe

efter denne dato.

Stk. 2 Hvis man vil have flyttet en kamp, skal man henvende sig til modstanderholdet, som så

bestemmer om de vil være med til det eller ej.

Hvis de går med til det, findes der en ny dato som meddeles turneringsledelsen. Denne checker at

begge parter er enige.

Går de ikke med til at flytte kampen, skal kampen spilles på det fastlagte tidspunkt. Bliver den ikke

det, taber det udeblevne hold med 0-16.

Stk. 3 En kamp er først flyttet når en ny dato er aftalt og checket af turneringsledelsen.

Stk. 4 Baneejeren eller den baneansvarlige (hvis banen er offentlig) kan aflyse en kamp pga. vejrlig,

eller hvis der på anden måde er risiko for at banen bliver ødelagt, eller hvis der er sygdom eller andet

der kræver ro i umiddelbar nærhed af banen. Kan holdene ikke blive enige om en ny spilledato,

dikterer turneringsledelsen en dato.

Stk. 5 Kampe mellem 2 hold fra samme klub, må aldrig være nogen af de 2 holds sidste kamp i puljen.

§20 Force majeure

Stk. 1 - Huller må lukkes

Hvis et eller flere huller må lukkes, f. eks. pga. vand på banen, afbrydes kampen, medmindre

kaptajnerne kan blive enige om, at spille med ændret bane, f. eks. færre huller eller et eller flere nye

huller.

Der skal dog i dette tilfælde skrives en bemærkning til DKU på holdkortet.

Stk. 2 - Afbrydelse af kamp

Hvis en kamp må afbrydes f. eks. pga. vejret, er det kaptajnerne i fællesskab der afgør hvad der

efterfølgende skal ske.

Er der resultatmæssigt spillet under halvdelen af kampene, skal der spilles en ny kamp, som aftales

med det samme.

Er man resultatmæssigt halvvejs eller længere, står det foreløbige resultat ved magt (f. eks. 5-3).

Hvis kaptajnerne er enige om en ny spilledag, kan man også spille en ny kamp. Afbrydes kampen på

sidste spilledag, kontaktes DKU omgående.

§21 Baner

Dansk Krolf Union skal godkende baner og lokale regler inden turneringsstart.

Et hold har kun én hjemmebane pr. sæson, og det skal være de samme 12 huller der spilles på i alle

kampene.

I tilfælde af force majeure kan der gives dispensation.

§22 Protester

Alle protester skal afgives skriftlig med underskrift af holdkaptajnen. Man skal efter bedste evne

beskrive, hvad der er hændt, hvad der burde være hændt, hvor og hvornår det skete. Jo før protesten

modtages, jo før behandles den, og jo større chance er der for at vinde sagen. Der kan fra

turneringsledelsens side blive tale om, at en single eller double skal spilles om, eller eventuelt at hele

kampen spilles om. Bøder vil nok blive sjældne, men kan ikke helt udelukkes.