Ordinær Generalforsamling i Aabenraa Firma & Senior Idræt

18. januar 2024

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 20. februar 2024 kl. 18.30

Tilmeld dig senest den 13. februar

Aabenraa Firma & Senior Idræt afholder Ordinær Generalforsamling tirsdag den 20. februar 2024 kl. 18.30 i Sportscentrum, Industrivej 8, 6200 Aabenraa.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 6. februar 2024.

Tilmeld dig senest den 13. februar 2024 på mail: formand@aafi.dk eller la.pe@mail.dk

Tilmelding nødvendig, da vi efter mødet inviterer til lidt godt til ganen.

OBS: Kun for medlemmer af Aabenraa Firma & Senior Idræt

 

Vel mødt!
Bestyrelsen