Refrerat Generalforsamling 2023

10. marts 2023

Bylderup Bov den 28.02.23

Referat

Aabenraa Firma & Senior Idræt

Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 På Folkehjem.

Formand Peter Sølvhøj bød velkommen det er nr. 55 i rækken.

Dagsorden

1 . Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

  1. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  2. Indkomne forslag
  3. Valg i henhold til vedtægterne

Ad. 1.

Der var 58 stemmeberettigede medlemmer.

Vi startede med et øjebliksstilhed for at mindes Leif H. Iversen som vi mistede i juli måned.

Ad.2.

Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Christensen (Sjønne). Sjønne takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet på hjemmesiden.

Ad. 3.

Velkomst til alle, dejligt at så mange kommer til vores generalforsamling, vi er en mere end sidste år.

1 2022 har vi fået to nye udvalgsformænd, Christa Bach Andersen Svømning, har overtaget efter Erna Holm, som vi tog afsked med den 10. maj. Så har Svend N. Jensen overtaget udvalgsformands posten i badminton, da vi desværre mistede Leif den 4. juli, velkommen i bestyrelsen til jer begge to og håber vi får et godt samarbejde.

Så har Laila og jeg deltaget på Formandsmødet i Nyborg i april 2022.

Idrætsgrenene kører fint, enkelte idrætsgrene har fået nye medlemmer og enkelte har mistet nogle, men er det ikke altid sådan, vi arbejder stadig på at få nye ideer ind.

Alle jer frivillige bestyrelser i vores Idrætsgrene gør et stort arbejde for Aabenraa Firma & Senior Idræt og det vil jeg sige jer tak for.

Og som belønning for det inviterer vi også gerne jer på en udflugt hvert andet år og i 2022 gik turen til Randersregnskov, her havde vi en dejlig dag med mange oplevelser og god mad.

På kredsplan har der kun været et møde, og her blev jeg valgt til formand, da Kjeld stoppede som formand i Haderslev. Kredsen består af fire byer, Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa, det er formændene i de byer der tegner bestyrelsen i kredsen, Jeg som formand, Jonny Arnold fra Sønderborg er kasserer, Ole og Annette fra Tønder og Haderslev er bestyrelsesmedlemmer. Der er pt. kun skydning der er aktiv i kredsen.

Xtreme Mandehørm og Ladies Mud race blev jo som sagt afholdt den 1. oktober, der var 678 kvinder tilmeldt og 450 mænd. Vejret var ikke lige med os, men alle tog det med godt humør og vi alle havde travlt, trods det var det en rigtig god dag og vi/l har alle fået ros for det arbejde, som blev udført denne dag, det var jo anden gang vi havde kvinde løb også. (Stor tak til alle jer der deltog på den ene eller anden måde). XM & LMR har doneret 10.000 kr. til den Blå oase

Der skal lyde en kæmpestor tak til styregruppen, alle har knoklet på for at være klar til afviklingen af dagen, og tak for at i også er med i 2023.

Igen i år har vi brugt det fælles medlemsregistrering. Vi har 1716 medlemmer.

Til slut en stor tak til alle for et godt samarbejde, ikke mindst til forretningsudvalget, bestyrelse og udvalgsmedlemmer for jeres store arbejde i ligger i Aabenraa Firma & Senior Idræt og til alle jer der er mødt op i dag. Samt til Sportscentrum, Agoan og Arena Aabenraa

Samtlige beretninger blev herefter godkendt. (udleveret i folderen på mødet)

Ad. 4.

Der var en enkelt bemærkning, vedr. vores lille underskud, det er fordi vi har fået en efter regning vedr. svømning, regnskabet godkendt.

Ad. 5.

Ingen indkommende forslag.

Ad.6.

Forretningsudvalg:

På valg formand Peter Sølvhøj og sekretær Laila Sølvhøj, der var genvalg til begge to.

Badmintonudvalg:

Svend Jensen & Bjarne Schmidt

Bov:

Christian Petersen.

Fiskeri:

Helle Schürmann Kristensen.

AA.S.B.

Søren Holst, Poul Kaltoft.

Krolf:

Søren Holst, Frida Callesen, Lilly Andersen, Erna Holm, Anton Christensen og Elly Høeg.

Motionssvømning:

Christa Bach Andersen & Anne Marie Juhl

Motionscykling:

Peter Sølvhøj og Olaf Lagoni

Multimotion:

Laila Sølvhøj og Bjarne Schmidt

Petanque:

Lilly Andersen og Ib Paulsen.

Revisor:

Poul Kaltoft 2 år.

Ad.7. Forslag om at udvalgene for idrætsgrene oplæser deres beretning. Harry Hansen er ny Webmaster.

Formanden takkede alle der var fremmødt, en tak til dirigenten for hvervet, det blev kvitteret med en vingave.

Efter mødet var Aabenraa Firma & Senior Idræt vært ved en let middag og drikkevarer.

Referent

Laila Sølvhøj

Sekretær