Dato:
Torsdag den 11. april 2019

Mødested:
Haderslev Familie og Firma Sport, Odinsvej 3.B, 6100 Haderslev

Mødedeltagere:
Ib og Carl Gustav Fredericia, Aksel Horsens, Leif Vamdrup, Anett og Karin F. Kolding, Jonny Sønderborg, Laila Aabenraa, Kjeld, Claus H. og Morten Ø. Haderslev, Dan og Bo konsulenter

Afbud:
Horsens, Vejle og Tønder

Referenter:
Dan Hansen og Bo Ravn Bertelsen


1. Dagsorden
Dagsorden godkendt.


2. Oplæg om Mænds Motionsdag ved Dan Hansen
Dan orienterede om rammerne for mænds Motionsdag i 2019. Foreningerne kan selv bestemme om det skal være løbet eller andre aktiviteter den 4. eller 5. juni 2019 (rammerne for mænds motionsdag er vedhæftet). I øjeblikket er der 15 løb og 26 andre aktiviteter. Markedsføringsmæssigt er Facebook en væsentlig faktor. Lindy fra rigtige mænd fra DR-TV, vil blive brugt som reklamesølje. Hvis det virker, kan det være man finder en anden person på Fyn eller Sjælland.

Lokalforeningspuljen kan søges til Mænds Motionsdag i 2020, når Nordea-fonden ikke længere er i spil.
Forslag om at ansøgningen stort set er lavet, så det er administrativt lettere.

Det er væsentligt, at det er et arrangement for hele dagen, hvis det ligger på Fars Dag.

Der skal måske laves et arrangement, hvor der satses på 3-4 virksomheder.

Det er vigtigt at ejerskabet tages i foreningen, og at det er dem, der skal markedsføre det lokalt. Det er sværere for forbundet.

Måske skal det prøves, at det skal ligge i en måned, som eksempelvis juni.

Rigtige Mænd er drevet af Sønderborg Kommune og Idrætshøjskolen. Det er svært at finde en dato i juni fordi man i forvejen har 3 store arrangementer i den måned.

Kataloget er fra Arbejdspladsernes Motionsdag kan fint bruges som et redskab på Mænds Motionsdag.

God ide at lave en aktivitet, der kan arbejdes videre med i foreningen efterfølgende. Det er foreningerne, der kan bestemme aktiviteten. Men god ide at bruge et fælles navn pga. brandingsværdien.

Der er lavet et kommuneforum for mænds sundhed. Måske der kan laves et samarbejde.


3. Lokalforeningspuljen - Er puljen blevet brugt og har det givet noget? Har nogen ikke brugt puljen?
Haderslev:
Opstart til dart og veteranhold, det har givet nye medlemmer i dart.

Sønderborg:
Blanding af kommunikation tiltag og materialer. Brugt til floorballbane og udstyr, men ingen opstart endnu. Business College Syd har lånt floorballbanen som led i tættere kontakt, den har været udlånt til skolen flere gange, hvilket har givet kontakt til E-sport ansvarlig. Nu arbejdes der på at lave et Lan-party. Ansøgt om Pickelball, som bliver brugt til åbent hus (som er blevet muligt pga. midler fra puljen) i efteråret/vintermåneder.

Fredericia:
Brugt ift. forhindringer til Ladies Mud sammen med Odense. Relancering af Bike and Run bl.a. til arbejdsplads besøg, markedsføring og materialer.

Horsens/Axel:
Søgt og fået til floorballbane og udstyr, penge til ny hjemmeside, Para-dart etableret.

Aabenraa/Laila:
Startet cykling op i samarbejde med Bevæg dig for livet. Fået til Pickelball, der bliver også søgt til Bowls og floorball.

Vamdrup/Leif:
Søgt til Dart, Bowls, og Facebook.

Kolding/Anett:
Forespørgsel om Floorball, søge til baner. Der skal søges om hjælp til hjemmeside.
Ønsker fremadrettet: opstart af skydning, baner m.m.

Camilla Svenstrup er kontaktpersonen i KOM-afdelingen.


4. Erfaringer fra SA-uddannelsen i Haderslev (Kjeld Østergaard)
I samarbejde med foreningen er det gratis for de lokale arbejdspladser. Stor efterspørgsel og specielt i Bevæg dig for livet kommuner. Kjeld fortæller at opgaven er meget overkommelig og med deltagelse af 30 og 33 deltagere. Bo var med på 1. modul og fortælle om foreningens aktiviteter. Foreningen har fået flere medlemmer i flere forskellige aktiviteter, og kontakt til lokale arbejdspladser og boligforeningen HAB. Der udtrykkes et ønske om et synligt bevis på deltagelse. T-shirt og diplom (eller mindre lamineret kort) som kan vises. Der skal være øget opmærksomhed på kontaktpersoner. Der spørges ind til hvor gode vi har været til opfølgning med kursusdeltagerne.


5. Formandsmødet den 27. og 28. april 2019

Der interviewes 10-15 formænd som svarer på 3 spørgsmål. Hvad er holdningen til regionsmøderne? Ud over at vi møder rare mennesker, men det er mere ideerne fra hinanden som inspirerer. Blandet holdning, vigtigt at der er en dagsorden som beriger og måske skulle møderne tematiseres så det giver mulighed for at få nogle yngre mennesker med til møderne. Så der sker en proces der åbner op for yngre kræfter. Der skal fokuseres på at nurse og give ansvar til de unge som måtte være i foreningen så de over en periode gøres klar til foreningen. Involvering og på deres præmisser. Der er en nervøsitet om der er en sparerunde på vej. Men det er jo foreningerne som bestemmer. Medlemsregistrering blev også vendt.


6. Nyt fra foreningerne (fortæl gerne den gode historie)
Horsens:
Opstart af Para-dart. Henvendelse til handicappede. Det kræver indretning i klubhuset bl.a. handicap toilet. Lavet en økonomisk god aftale med kommunen som udløser et fast beløb, beløbet er ikke højere end tidligere, men blevet mere synligt for kommunen og nemmere at administrere. Der har tidligere været snak med kommunen omkring brug af klubhuset, men der er ingen planer om at kommunen vil bruge området/klubhuset og derved er foreningen sikret fremtidig placering.

Aabenraa:
Der er startet 3 nye aktiviteter. Placering af kontoret på folkehjemmet er lidt uvist og foreningen håber at kunne blive på lokaliteten. XM fastholdes med en spændende ung styregruppe. Rimelig tilmelding.

Vamdrup:
Ådalsskolen (autist elever) besøger billardafdelingen med 8 drenge. Tegnet kontrakt frem til uge 26. De andre aktiviteter kører stille og roligt.

Kolding:
Har fået ny webmaster og det giver en tydelig aflastning. Der er brugt mange ressourcer på arbejdet omkring IFA.

Haderslev:
Aktiviteterne går fint. Samarbejde med et misbrugscenter som stiller med badmintonspillere. Der blev brugt mange penge på skydning. Der er en dame som har ytret interesse for at stå for Pickelball.

Sønderborg:
Ny kasser på plads. Meget engageret og dygtig. Hvilket giver øget tilskud fra kommunen. Økonomisk situation er i bedring via øget fokus på at holde events – ikke den daglige drift. 3.697 deltagere i Lady Walk.

Fredericia:
Eventen er den alt overskyggende succes ift. den daglige aktivitet. Ladies Mud Race ”Dark Edition” er højdepunktet og det har spredt sig til 6 andre byer. 300-350 deltagere en hverdagsaften i marts måned. Når året er omme, har over 13.000 kvinder deltaget i LMR. Siden 2003 har event fyldt rigtig meget, og det er nu vendt i den retning at alle gerne vil samarbejde med foreningen både kommunen og andre parter. Men der skal på sigt fokus på nye aktiviteter. Uanset hvornår nye potentielle medlemmer kontakter foreningen skal der findes plads til dem uanset om en turnering er startet.


7. Åben dialog om konsulentens nye arbejdsopgaver
Rykkes til næste møde.


8. Næste møde
I de år hvor der er REP-møde holder vi 1 regionsmøde. Vi arbejder på landsdel Syd møde lørdag d. 9.11. 14 dage før repræsentantskabsmøde. Landsdelsmødet holdes i Kolding. Rep. Mødet i 2020 afholdes i Fredericia.


9. Eventuelt
Jonny – trafikofficials. Skal foreningen selv stå for fremadrettet. DGI har sendt tilbud om uddannelse. Kræver førstehjælpskursus indenfor de sidste 3 år for at du må agere trafikofficial. Der er tilbud fra Hillerød som er billigt. Forbundet er spurgt om der ydes støtte til førstehjælp og her svares der nej. Førstehjælpskursus skal udbydes til de foreninger som har brug for at være trafikofficials. Ib nævner at foreningen skal finde dem som er interesseret i opgaven. Har været møde med Politiet som stiller øget krav til udarbejdelse af diverse planer såsom terrorplaner, risikovurderinger. Hvis der er deltagelse af under 700 deltagere, skal man ikke lave en risikovurdering.